İmam-I Rabbani Hazretlerinin Mektubat’ı

İmam-I Rabbani Hazretlerinin Mektubat’ı

Ariflerin ışığı, velilerin önderi, islamın bekçisi ve müslümanların başa tacı, İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elif-i Sani ahmet-i Faruki Serhendi hazretleri, hicri 971 de (m.1563 ) Hindistanda Serhend şehrinde doğup, 1034 de (m. 1624) yine orada vefat etmiştir.

Derin bir alim, büyük bir veli ve müctehid idi. Silsile-i aliyyenin yirmiüçüncü halkasıdır. nakşibendiyye, Kadiriyye, Çeşitiyye, Kübreviyye, Sühreverdiyye tarikatlarında mürşid-i kamil idi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

“Ümmetimden, Sıla isminde biri gelecektir. onun şefaati ile Cennete çok kimseler girecektir.” (Süyuti)

Bu hadis-i şerifteki Sıla isminin, İmam-ı Rabbani hazretlerine layık olduğunu, yüzlerce alim sözbirliği ile birdirmişlerdir. sıla ismini, ondan evvel kimse almamıştır. 17 yaşında, zahiri ve batıni ilimlerin üstadı oldu. yüksek dereceleri, eşsiz makamları, kerametleri ve her bakımdan üstünlükleri anlatılacak gibi değildir. 

Allahü tealanın sevgilisi, ikinci bin yılın müceddidi ve nurlandırıcısı, Cenab-ı Hakka yaklaşanların kalblerinin kıblesi, alimlerin göz bebeği ve velilerin baş tacı idi. 

Kelam, fıkıh ve tasavvufun, marifetlerini açıklayan ve aslı farisi olan mektubat kitabı uçsuz bir deryadır. Üç cilt olup, 536 mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. İmam-ı Rabbanı hazretleri bu eserinde, insanoğulunun ruhi hastalıklarının tedavi yollarını göstermiş, İslam dinine nasıl inanılacağı, ibadetlerin ehemmiyeti, evliyalık, Resulullahın güzel ahlakı, islamiyet, tarikat ve hakikatın ayrı ayrı şeyler olmadıkları gayet açık bir şekilde izah edilmiştir. türkçe basılan Mektubat kitabı, birinci cildinin tercümesidir. Bu kitap 512 sayfa olup, 313 mektup vardır. 

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi hazretleri buyurdu ki;

Allahın kitabından ve Resulullahın hadislerinden sonra, islam kitaplarının en üstünü, en faydalısı, Mektubat kitabıdır. “Adres: Hakikat Kitabevi, Fatih İstanbul. Telf 0212 5325843

Bu kitabı almak isteyenler bu adresten temin edebilirler. Allah rahmet eylesin bu muhterem hazretlere.

 


Asya

Merhabalar, Sitemizde adı geçen bitkiler, kremler, öneriler ve Fikirler araştırma sonucu edindiğim bilgilerdir. Hiç bir hastalığı teşhis tedavi etmek için geçerli değildir. Teşhis ve tedavi için mutlaka doktora başvurulmalıdır.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!